Prijava

Kontakt

 

Informacije o upisu 2018/2019:

 

http://www.agrif.bg.ac.rs/Fakultet/2021

 

 

Prijavni list za upis na Osnovne akademske studije:

 

http://e-upis.agrif.bg.ac.rs/Prijava.aspx?nivo=190800

 

 

Phone: +381 11 2199 621

+381 11 2615-315/ 3451

Fax: +381 11 3163317

E-mail: isae@agrif.bg.ac.rs

Web site: www.pt.agrif.bg.ac.rs

 

Copyright 2013 www.agrif.bg.ac.rs. All rights reserved

Međunarodna saradnja

 

Domaća saradnja