Studenti

Copyright 2013 www.agrif.bg.ac.rs. All rights reserved

 

Dragi studenti, dobrodošli na

Poljoprivredni fakultet i

Institut za Poljoprivrednu tehniku!

 

 

Podsticanjem vaše znatiželje, prenošenjem znanja a iskustva ovaj Institut stvara inžinjere poljoprivredne tehnike koji imaju širok dijapazon aplikativnog, inovativnog, praktičnog, teorijskog i adaptibilnog znanja iz oblasti poljoprivredne tehnike i samo poljoprivrede, koje je moguće primeniti u razlčitim oblastima poljoprivrede, privrede, ekonomije i ruralnog razvoja i turizma.  

Osnovna svrha studijskog programa je ostvarivanje obrazovnih, stručnih i istraživačkih ciljeva i zadataka u oblasti poljoprivredne tehnike. Vrsta i režim studija su prilagođeni potrebama strateškog razvoja poljoprivrede Srbije, i poljoprivredne tehnike kao najznačajnijeg dela poljoprivredne proizvodnje.

 

Planovi i prgrami na svim nivoima studija imaju za cilj osposobljavanje studenata da za primenu stečenih znanja iz poljoprivredne tehnike u funkciji unapređenja i razvoja poljoprivrede, kao i povećanja njene energetske, ekonomske i ekološke efikasnosti. U toms smislu, naši studenti su osposebnjeni da odgovore na jedan u nizu „izazova“ koji se postavnja pred poljoprivredu Srbije  a to „smanjenje zaostajanja u tehnološkom reazvoju za konkurentnim zemljama....“  (Strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period 2014 –2024. godine).

 

Naši studenti su, po završetku studija, kvalifikovani za kreativni i inovativni rad i uspešno korišćenje njihovih znanja i veština u direktnoj proizvodnji obzirom na program studija iz oblasti poljoprivredne tehnike koji pruža sva potrebna znanja i veštine koja su neophodna za postizanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva poljoprivredne proizvodnje u Srbiji.

 

Po završetku studija naši studenti poseduje širok spektar osnovna znanja iz oblasti matematičkih, informatičkih i statističkih disciplina; osnovna znanja iz oblasti tehničkih disciplina; osnovna znanja iz oblasti agronomskih disciplina; osnovna znanja iz oblasti organizaciono ekonomskih disciplina; poznavanje poljoprivredne tehnike: mašina, uređaja i sistema u oblasti ratarske, voćarsko-vinogradarske, stočarske proizvodnje, transporta i skladištenja; poznavanje mogućnosti agregatiranja pogonskih i priključnih mašina u cilju racionalnog korišćenja agregata; poznavanje poljoprivredne tehnike u cilju prilagođavanja - podešavanja za izvođenje pojedinih tehnoloških operacija; poznavanje i procenu stanja mašina i opreme u cilju sprečavanja kvarova i zastoja i obezbeđenje pravovremenog i pravilnog održavanja; poznavanje poljoprivrednih proizvodnih objekata sa stanovišta racionalne gradnje i eksploatacije; poznavanje, dobijanje i racionalno korišćenje svih oblika energije u poljoprivredi; poznavanje organizacije nabavke i prodaje poljoprivredne tehnike.

 

Međunarodna saradnja

 

Domaća saradnja