Zemun je opština Beograda (www.beograd.rs) od 1934. godine, nalazi se na desnoj obali Dunava, u blizini ušća Save. Stanovnici Zemuna (blizu 160.000) imaju poseban mentalitet, pošto Zemun ima kompletnu infrastrukturu, ponosni su što su građani "grada u gradu".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredni fakultet

Osnovan 1919. godine, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Beogradu (www.agrif.bg.ac.rs) je najveći poljoprivredni fakultet u Srbiji i na Balkanu, sa 4.500 studenata i 500 zaposlenih. To je jedan od 31 fakulteta Univerziteta u Beogradu (www.bg.ac.rs).

Odsek za poljoprivrednu tehniku osnovan je 1971. godine, kada bivša nastavna grupa prerasta u nastavni odsek.

 

 

Mesto

Copyright 2018 www.agrif.bg.ac.rs. All rights reserved

Međunarodna saradnja

 

Domaća saradnja